Nabízíme

Projektová činnost

Vytápění
Chlazení
Zdravotechnika
Plynoinstalace
Vzduchotechnika – zajištěno externí firmou
Měření a Regulace – zajištěno externí firmou
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov – PENB – zajištěno
  externí firmou